FOTOSERIES
                     Over deze website

   Volg de wonderbaarlijke reizen van Marga & Ate.
   Aanschouw oorden waarvan slechts weinigen het bestaan vermoeden.
   Kijk met verbazing naar vreemde bouwwerken en ontdek de vreemde
   gewoonten en bezigheden van de lokale bevolking.

   Geen landstreek te ver, geen moeite te veel. Marga & Ate zijn bij
   voortduring in de weer om in beelden vast te leggen wat voor velen
   altijd een gesloten boek zal blijven. Beelden van grote historische
   waarde worden daarmee ontsloten voor het grote publiek.
 
                                    De wereld is hen dank verschuldigd !!


..........Volg de wonderbaarlijke reizen van Marga & Ate. Aanschouw oorden waarvan slechts weinigen het bestaan vermoeden. Kijk met verbazing naar vreemde bouwwerken, en ontdek de vreemde gewoonten en bezigheden van de lokale bevolking. Geen landstreek te ver, geen moeite te veel. Marga & Ate zijn voortdurend in de weer om datgene in beelden vast te leggen wat voor menigeen altijd een gesloten boek zal blijven. Tijdsbeelden van grote historische waarde worden daarmee ontsloten voor het grote publiek. De wereld is hen dank verschuldigd !!.............
  Behoefte aan contact met deze wereldburgers ?
        ...................Stuur een mailtje...................
Pagina 2